O nás

 
Firma VUP Medical, a.s. (dříve Výzkumný ústav pletařský) byla založena již v roce 1949. První pletené cévní protézy byly implantovány již v roce 1961. Společnost prošla celou řadu zásadních změn, a dnes se řadí mezi přední světové výrobce speciálních implantabilních a neimplantabilních zdravotnických prostředků.

Projekt

Průmyslový výzkum a experimentální vývoj pro výrobu ve společnosti VUP Medical, a.s. 

Projekt Průmyslový výzkum a experimentální vývoj pro výrobu ve společnosti VUP Medical, a.s. realizovaný společností VUP Medical, a.s. se zabývá výzkumnou a vývojovou činnost pro inovativní řešení produktů společností VUP Medical, a.s. Projekt je řešen ve spolupráci s výzkumnou organizací - Mezinárodním centrem klinického výzkumu při Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) a je realizován od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2019. Výsledkem projektu budou 2  prototypy - nové inovované produkty v oblasti zdravotnických potřeb, konkrétně hydrogely aplikované na stávající kryt COM pro léčbu popálenin. Projekt Průmyslový výzkum a experimentální vývoj pro výrobu ve společnosti VUP Medical, a.s. je financovaný za podpory EU z OP PIK.


Historie VUP

Firma má dlouhou historii a tradici. Byla založena již dne 1.10.1949 v rámci odboru vývoje a výzkumu Československých textilních závodů n. p. Generální ředitel Československých textilních závodů ustanovil na základě zmocnění uděleného mu ministrem lehkého průmyslu výměrem ze dne 25.1.1951 Výzkumný ústav vlnařský a pletařský v Brně jako samostatnou organizační a hospodářskou jednotku k 1.1.1951. Dle rozhodnutí ministerstva lehkého průmyslu ze dne 21.2.1952 byl s účinností od 1.1.1952 zřízen Výzkumný ústav pletařský se sídlem v Brně jako zařízení státní správy. Předmět činnosti ústavu:
 • Výzkum využití domácích surovin a nových syntetických vláken v pletařském průmyslu, a to zejména těch, kterých se dosud v pletařství nevyužívalo.
 • Zdokonalování dosud používaných pletařských strojů zmechanizováním, automatizací a poloautomatizací.
 • Výzkum nových strojů pro kontinuální výrobu v pletařském průmyslu, a to zejména pro výrobu netkaných látek.
 • Zlepšování technologických postupů a řešení nových technologických postupů.
 • Provádění technických služeb pro závody.
Dne 1.4.1958 rozhodnutím ministryně spotřebního průmyslu vznikl podnik Výzkumný ústav pletařský Brno, který byl současně od stejného data podřízen Sdružení podniků pletařského průmyslu se sídlem v Písku. Rozhodnutím ministerstva spotřebního průmyslu ze dne 22.5.1967 byl upraven předmět činnosti VÚP s účinností od 1.6.1967 takto:
·
 • Výzkum a vývoj pletařské, krajkářské a stuhařské techniky a technologie vč. netkaného textilu a zdravotnických výrobků, výzkum a vývoj uplatnění nových textilních surovin, zejména syntetických materiálů, prodej zdravotnických výrobků a výrobků zhotovených při řešení výzkumných úkolů.
Rozhodnutím ministra průmyslu byl s účinností od 1.1.1985 předmět činnosti státní hospodářské organizace Výzkumný ústav pletařský v Brně doplněn o:
 • Poskytování informačních a technických služeb z oblasti technologie a techniky, zkušebnictví, výpočetní techniky, včetně tvorby vzorů.
 • Publikační činnost informativního charakteru o rozvoji techniky a technologie pletení včetně předchozích a navazujících stupňů výroby.
V souladu se zákonem o státním podniku a na základě rozhodnutí ministra průmyslu se VÚP Brno stal dnem 1.7.1989 státním podnikem a byl vyčleněn z VHJ Pletařský průmysl Písek a stal se přímo podřízeným Ministerstvu průmyslu ČSR jako samostatná hospodářská organizace. Základní předmět činnosti VÚP s. p.:
·    
 • Výzkum, vývoj, výroba a prodej pletařské, krajkářské a stuhařské technologie a techniky, včetně netkaného textilu a zdravotnických výrobků.
 • Výzkum a vývoj textilních surovin a jejich uplatnění.
 • Prodej výrobků zhotovených při řešení výzkumných úkolů.
 • Výroba a odbyt polotovarů a výrobků, především textilního charakteru.
 • Poskytování informačních a technických služeb z oblasti technologie a techniky, zkušebnictví, elektronizace, výpočetní techniky včetně tvorby vzorů, kolorimetrie, zejména v oblasti pletařské technologie a techniky.
 • Testování strojů a zařízení.
 • Publikační činnost informativního charakteru z oblasti pletařské techniky a technologie.
 • Překladatelská a poradenská činnost a provádění průzkumů trhů.
Jmění státního podniku bylo stanoveno na 31 238 tis. Kčs.
Na základě Zakladatelského plánu VÚP s. p. odsouhlaseného MP ČR byla založena akciová společnost VÚP a. s. Tato „malá“ a. s. měla základní jmění 100 tis. Kčs a jejím 100 % vlastníkem byl VÚP s. p. a existovala tedy vedle státního podniku VÚP. Den vzniku a zároveň zápisu do podnikového rejstříku byl 20. březen 1991. Předmět činnosti byl stejný jako u pozdější „velké“ akciové společnosti. Na základní jmění byla vydána 1 akcie znějící na jméno VÚP s. p. Rozhodnutím Ministerstva průmyslu ČR ze dne 27.3.1991 byl dnem 31.3.1991 zrušen bez likvidace VÚP, státní podnik a současně k tomuto datu byla převedena akcie VÚP a. s. ve jmenovité hodnotě 100 tis. Kčs na Ministerstvo průmyslu ČR jako na jediného akcionáře. Veškerý majetek zrušeného státního podniku v zůstatkové hodnotě 33 904 tis. Kč včetně veškerých práv a povinností byl převeden do vlastnictví akciové společnosti VÚP. Tímto krokem byl završen přechod VÚP ze státního podniku na akciovou společnost, kterou je i v současné době. Vlastní akt privatizace proběhl přímým prodejem akcií na základě schváleného privatizačního projektu.
 

Současný stav

Výzkumný ústav pletařský, a. s. prošel řadou změn, které vedly ke specializaci na:
 • Výrobu zdravotnických textilií (implantabilních i neimplantabilních).
 • Výrobu pletenin a pleteného prádla pro zdravotnictví.
 • Výzkum a vývoj.
 • Výrobu kolagenu.
Hlavní prioritou jsou dnes výrobky a zboží s vysokou užitnou hodnotou a vysokým podílem lidské práce. Samozřejmostí je důraz na kvalitu, operativnost a úroveň servisu.
VUP Medical, a.s. krok za krokem rozšiřuje portfolio vztahující se dnes převážně k vaskulární a obecné chirurgii.
V současné době nabízíme vlastní produkty (cévní protézy, chirurgické síťky, hemostatika, obvazové materiály, a další).

Mise a vize společnosti

Vize

 • Jsme dynamická společnost, přátelská k zaměstnancům a životnímu prostředí.
 • Úspěšně prodáváme široké portfolio zdravotnických prostředků špičkové kvality.
 • Podílíme se na výzkumu a vývoji zdravotnických prostředků na mezinárodní úrovni.
 

Mise

 • Jsme zde proto, abychom podporovali chirurgy v úspěšné léčbě jejich pacientů a spolupodíleli se na zvyšování kvality života celé společnosti.
 • Vyvíjíme nové a lepší produkty, které jsou obratem k použití v praxi.
 

 

logo-1.pnglogo-2.pnglogo-4.pnglogo-10.png