Kolagen

blue
Kolagen je protein, který je hlavní strukturní složkou extracelulární hmoty pojivové tkáně a vnitřních orgánů, tvoří 25 - 30 % všech proteinů v těle savců.
V současnosti je známo nejméně 27 rozdílných typů kolagenů, nejdůležitější je kolagen typu I, II, III, IV a V. Kolagen typu I je přítomen v pokožce, kostech, šlachách a zubech, kolagen typu II je přítomen v chrupavkách. Typ III je kolagen embryonálního vývoje, jenž je později nahrazen typem I, typ IV se vyskytuje v bazální membráně epitelu, kolagen typu V je typický pro stěnu krevních cév.
Kolagen typu I je nejrozšířenější, představuje 90 % všech kolagenů v organismu, má strukturu tripl-helixu, který tvoří tří polypeptidické řetězce bohaté na aminokyseliny glycin, prolin, hydroxyprolin a hydroxylysin. Aminokyselinové složení kolagenu je u rozmanitých živočišných druhů podobné a většinou se jen mírně liší.

Specifikace

Kolagen se vyznačuje mimořádně velkou nasákavostí (bobtnáním) a absorbcí tekutin za vzniku gelu. Vlivem některých chemikálií nebo tepelným účinkem ztrácejí bílkoviny své původní nativní vlastnosti – denaturují, zahříváním kolagenu ve vodném prostředí dochází k jeho denaturaci za vzniku želatiny. Kolagen je štěpitelný kolagenázou.
Biologické vlastnosti: biokompatibilní, nealergizující, netoxický, velmi dobře snášen organismem. Jako biomateriál má široké uplatnění v mnoha oborech.

Zdroj
Škára ze zdravotně nezávadného mladého hovězího dobytka. 
Kolagen je získáván ze známého zdroje, zvíře pochází ze stáda z České republiky, je sledována nákazová situace v chovu a zvíře prochází veterinárním vyšetřením.

Certifikát: EDQM Certificate of suitability pro kolagen, vydaný European  Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare

Druhy produktů

Kolagenní hmota

Bílá až slabě nažloutlá silně viskózní bílkovinná hmota

Charakteristika
 • Obsah sušiny: min. 7 %
 • pH: 2,5 ± 0,5
 • Celkový popel: max. 1 % v sušině
 • Kolagenní bílkoviny: min. 82 % v sušině
 • Nekolagenní bílkoviny: max. 3 % v sušině
 • Těžké kovy (Cd, Hg, Pb, Cu, Zn, Cr): max. 50 μg/g sušiny
 • Mikrobiální znečištění: max. 1000 nepatogenních mikroorganismů/g
 • Neobsahuje E.coli a Salmonelly
Skladování
 • Teplota skladování -21 °C až -17 °C
 • Doba expirace je 1 rok od data výroby
Cena
 • Dle dohody


Lyofilizovaný kolagen

Bílá tuhá pěna bez zápachu.. Výrobek je připraven lyofilizací kolagenní hmoty, neobsahuje žádné konzervanty ani jiné přídavné látky.

Charakteristika
 • Sušina min. 80 %
 • Nasákavost: min 45x navýšení původní hmotnosti
 • Rozpustnost: Mísitelný s vodou, rozpustný v kyselině citrónové, kyselině octové, kyselině chlorovodíkové
 • Lyofilizovaný kolagen je možno sterilizovat ethylenoxidem nebo radiačně. Lyofilizovaný kolagen lze upravit do podoby: gelu, roztoku kolagenu, kolagenní folie. Kolagen je možno kombinovat s různými přídavnými látkami - konzervanty, stimulátory, atd.
Skladování
 • Teplota skladování: +5 °C až +25 °C
 • Doba expirace je 3 roky od data výroby.
 • Při skladování musí být výrobek udržován v suchu v dobře uzavřených nádobách a chráněn proti přímým účinkům slunečního světla. Produkt nesmí zmrznout a být vystaven teplotě vyšší než 42 °C, jelikož se urychluje stárnutí. Časem žloutne, což je typický znak pro kolagen. Žloutnutí nemá vliv na funkční vlastnosti.

Zajímáte se o naše produkty? Kontaktujte nás.

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.
logo-1.pnglogo-2.pngPCBC.pnglogo-4.png2017-02-vut-brno-1000x400.jpg